صدای سوخته

ادب, فرهنگ, سیاست و اجتماع

 

 

اردوي ملي افغانستان بعد ازسال   1380 ه. ش

محمود جعفری

چکیده:

بیش از دو دهه جنگ در افغانستان باعث شد که شیرازه ی اردوی ملی افغانستان به کلی از هم بپاشد.  بعداز سقوط طالبان وتشکیل دولت انتقالی برای بار دیگر اردوی ملی افغانستان در سال1382 ه.ش تأسیس وبا کمک کشورهای بین المللی توسعه ورشد یافت؛ به گونه ای که اکنون اردوی ملی افغانستان شامل 5 قول اردوی زمینی و یک قول اردوی هوایی، یک فرقه مرکزی کابل، چهار قوماندانی ، دو لوای جداگانه، چهار قوماندانی زون ویک کندک می باشد. روند توسعه اردوی ملی بیشتر باکمک کشور های بین المللی صورت گرفته وتوانسته با تجهیزات مدرن روز خود را مجهز نماید. با این که اردوی ملی نسبت با گذشته سیرصعودی داشته اما موانع ومشکلات عدیده ای  سبب گردیده است تا اردوی ملی نتواند به استقلال لازم برسد.

 

واژه های کلیدی:

واژه های کلیدی عبارتند از: اردو،  اردوی ملی، وزارت دفاع، قول اردو، زون، فرقه، قوماندانی، لیوا، کندک، مرکز تعلیمی و آکادمی نظامی.

 

مقدمه:

افغانستان درشرایط دشواری به سر می برد. از یک سو مافیای قاچاق مواد مخدر امنیت را از مردم سلب کرده است. از سوی دیگر القاعد وطالبان با اخلال امنیت زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی، آزادی های مدنی و دموکراسی را به چالش مواجه ساخته است. از جانبی هم کشور های مغرض سرحدات افغانستان را تهدید نموده حضور سازمان جاسوسی خویش را در داخل خاک ما هرروز افزایش می دهد. از این رو می توان گفت اردوی ملی افغانستان -که از آغاز تأسیس آن چند سالی بیش نمی گذرد- در وضعیت کاملاً دشواری قرار گرفته است. این که اردوی ملی چگونه می تواند از این بحران به خوبی عبور نماید وچگونه می تواند موانع را از راه خود بردارد و باهمکاری کدام کشورها براین معضلات فایق خواهد آمد و به چه صورت می تواند تشکیلات خود را تقویت بخشد؟ ، پرسش هایی اند که نویسنده در این نبشتار سعی کرده تا به یک یک آن ها پاسخ ارایه نماید. این نبشته اطلاعاتی را در زمینه اردوی ملی افغانستان در اختیار خواننده قرار می دهد تا وی با تکیه براین اطلاعات به تحلیل جامع از وضعیت امنیتی در کشور برسد؛ اگر چند این اطلاعات نمی تواند اطلاعات کاملی در زمینه ی اردوی ملی افغانستان بوده باشد اما با آن هم سعی شده تا مواد لازم وضروری در اختیار خوانندگان قرار گیرد چه این که وقتی نویسنده برای جمع آوری اطلاعات به مقامات عالی اردو مراجعه می کرد، هریک از دادن اطلاعات – حتااطلاعات غیر سرّی – نیز ابا می ورزیدند وهمکاری شان را دریغ می داشتند. ولی بهر صورت توان لازم به کار گرفته شده تا مواد ضروری خارج از دایره ی تحقیق نماند.

 

تعریف اردو:

واژه ی اردو از واژه ی آرماتا گرفته شده و  در آغاز به ابزار مربوط به گروه جنگی اطلاق می شده است.  "اردو درقرون وسطی به طور کلی و عمومی به امکانات دولت، ملت یا مجموعه اجتماعی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی اطلاق می شد که به طور سلسله مراتبی سازماندهی شده بود و با دارا بودن اقتدار عالی با تهدیدات خارجی و داخلی مقابله و امنیت را برقرار می کرد. امادر اصطلاح به مجموعۀ از امکانات، وسایل نظامی و افراد متشکل در یک سازمان حرفۀ و تشکیلات رسمی دارای نظم سلسله مراتبی که در قانون اساسی جایگاه، صلاحیت و نقش دفاعی تعریف شدۀ دارد، اردو اطلاق میگردد." (1)

 

تاریخچه:

" اردوی ملی به مفهوم جدید از زمان انقلاب کبیر فرانسه که امر سرباز گیری اجباری شد، پایه گذاری گردید و بعد ها در 2 جنگ جهانی بصورت اردوی توده ای درآمد. سابقۀ تشکیل اردوی ملی در ایالات متحده به جنگ استقلال امریکا در سال های 1775 – 1783 و به جنگ های انقلابی و جنگ های ناپلیون در فرانسه باز میگردد. در فرانسه در سال 1793 با وضع قانون نظام مکلفیت عمومی اردوی ملی تکوین یافت. این امر ارتباط میان اردو و ملت را تقویت میکرد. به زودی همۀ دولت های اروپائی خدمت سربازی و مکلفیت عسکری را بعنوان یک وظیفۀ ملی و همگانی اجباری کردند. مسابقۀ تسلیحاتی در دوران صلح مسلح (1870 – 1914) میان دولت های مختلف اروپائی بر اهمیت و وزن اردوی ملی افزود. از آن پس اردو به مفهوم جدید شکل گرفت. در طی قرن بیستم کشور های غیر اروپائی نیز به تشکیل اردو های ملی و تأمین نظام سرباز گیری اجباری دست زدند."(2)

انواع اردو:

اردو را به چهار نوع دسته بندی کرده اند:

1-اردوی ملی: منظور از آن اردویی است که از راه سرباز گیری از شهرواندان به وجود آمده باشد.

2-اردوی فئودال: اردوی فیودال به اردوی گفته می شود که به دستور پادشاهان یا متنفذان محلی از گروهای کوچک مردم عادی شکل گرفته باشد. رهبری این نوع اردو به دست طبقه اشراف و ممتاز جامعه است  . نمونۀ اردوی فیودال را می توان  در دوران مسیحیت قرون اوسطا در غرب ویادر  جاپان از هنگام پیدایش تا عصر میجی (1864) مشاهده کرد.

3-اردوی دایمی:  اردوی دایمی اردویی است که در قرن 15 و16 در اروپا به وجود آمد. و به انواع مختلف سلاح مجهز بود.

4-اردوی حرفه ای: مقصود از آن اردویی است که "  از سربازان ثابت و افسران رسمی که با قرارداد استخدامی در مدت معیین و مشخص بکار گرفته میشوند، تشکیل شده باشد."(3) دراین نوع اردو طبقه نقش ندارد و گروه های مختلف قومی می توانند در آن سهم داشته باشند."اردوی حرفه ای در حقیقت اردوی مزدور است. این نوع اردو در گذشته بر پایۀ نیرو های خارجی بنأ گذارده میشد و بر اساس قرارداد به دولت یا پادشاه خدمت میکرد. "(4)

نیرو های تشکیل دهندۀ اردو :

1-سرباز ها

2-افراد مسلکی مؤقت

3-افسران عالیرتبه

4-متخصصان غیر نظامی

5-نیرو های ذخیره (قطعۀ منتظره

 

اردو در افغانستان

 

پیشینه:

اردوي ملي افغانستان در سال 1382 ه. ش تأسيس و هرسال به كمك كشور هاي كمك كنندة توسعه يافته است.

درسال 1387 تشكيلات اردوي ملي انكشاف نموده قوماندانيت هاي اساسي شامل 5 قول اردوي زميني ، يك قول اردوي هوايي، يك فرقه مركزي كابل مي باشد كه متشكل از 17 لوا ، 82 كندك (پياده، كماندوه، ميكانيزه، حمايه محاربوي، تأميانت محاربوي) و قوماندانيت هاي متوسط حمايوي( تعليم وتربيه، جلب وجذب، لوژيستيك، خريداري، كشف واستخبارات، صحيه ومخابره) مي باشد.

 

ويژگي هاي اردوي ملي:

-         روحيه نظام دموكراتيك و حاكميت قانون

-         بي طرفي گروهي، سمتي وقومي

-         هدف، حفظ منافع ملي

-         هدف، دفاع از تماميت ارضي

-         هدف، دفاع از استقلال

-         هدف، دفاع از حاكميت ملي

-         هدف، دفاع از نواميس ملي وارزش هاي ديني ومعنوي 

 

تعداد سربازان:

 تا سال هشتاد وهشت تعداد سربازان اردو 86230 نفر بود و در نظر است تا  ختم سال 1389 به 134000 نفر برسد. پلان تدابيري پرسونل اردوي ملي در سال 1388 ه. ش  حاكي است كه ارتقاي كميت اردوي ملي از رقم 86094 به رقم 109314 با افزايش 23225 تن بوده كه از جمله 4412 افسر، 7432 بريدمل  و 11381 سرباز مي باشد.(5)

شکل سربازی" داوطلب" می باشد و جوانان بین 18 تا 35 سال به صورت داو طلبانه در اردو ثبت نام می کنند. دولت در قبال حضور داوطلبانه ی سربازان، برای آن ها ماهانه 100 دالر معاش تأدیه می نماید. وقتی سرباز بخواهد یک دوره ی دیگر نیز در اردو خدمت نماید، 10 دالر برمعاش وی اضافه می گردد.

 

بودجه و مالي:

بودجه وزارت دفاع درسال 1387 ه.ش مبلغ 11.386.757.000 (يازده  مليارد و سه صد و هشتاد وشش مليون و هفتصد و پنجاه وهفت هزار )افغاني  بوده كه مبلغ 13.957.807.461 (سيزده مليارد و نهصد و پنجاه و هفت مليون و هشتصد و هفت هزار وچهار صدو شصت يك افغاني  در كود هاي( 25، 22 ، 21  )به مصرف ر سيده است كه ازجمله بودجه مصرف شده در كود 21  مبلغ دو مليارد و هفتصد و پانزده مليون ( 2.715.000.000 ) افغاني امتيازات تشويقي منسوبين اردوي ملي از طرف دفتر قومانداني مشترك امنيتي، انتقالي براي افغانستان  cstc-aتمويل گرديده كه شامل بودجه منظور شده كود 21 نمي باشد.

پلان تدابيري مالي وبودجه براي سال 1388 درهماهنگي با وزارت ماليه ودفترقومانداني مشترك امنيتي، انتقالي براي افغانستان  cstc-a  اجرا وتطبيق بودجه منظورشده عادي وزارت دفاع ملي مطابق كود هاي ( 25، 22 ، 21  )   كه عبارت است از :

بودجه عادي مبلغ: 12.783.081.000 افغاني

 و بودجه امتيازات تشويقي مبلغ 85.000.000 دالر امريكايي كه از دفتر قومانداني مشترك امنيتي، انتقالي براي افغانستان cstc-a تمويل مي شود.

بودجه احتياطي مبلغ 5.850.000.000 افغاني معادل 157 مليون دالرامريكايي

بوده انكشافي دفتر همكاري هاي امنيتي ايالات متحده امريكا cstc-a درسال 1388 به منظور احداث تأسيسات زير بنايي، تجهيزات، تسليحات، تعليم وتربيه وحفظ ومراقبت عينيات لوژيستيكي اردوي ملي افغانستان مبلغ 4.350.000.000 چهار مليارد و سه صد و پنجاه مليون دالر امريكايي تثبيت گرديده است.

 

سيستم پلان گذاري ستراتژيك دفاعي:

اين سيستم برمبناي دوكتورين دفاعي  براصل احترام متقابل، عدم مداخله، همكاري وحسن همجواري باهمسايگان، اشتراك وهمكاري در سيستم امنيت منطقوي ، تقويت وحمايه از تمام برنامه ها وپاليسي هاي دولت افغانستان تهيه وتنظيم شده است.

مساعي وزارع دفاع ملي برمحور سيستم پلانگذاري ستراتژيك دفاعي استوار مي باشد. اين سيستم استقامت دهنده ی فعاليت هاي وزارت دفاع ملي در سطوح مختلف(تكتيكي، اوپراتيفي وستراتژيكي ) مي باشد.

تشكيل وساختار:

1-   ستراتژيي ملي نظامي

2-   رهنمود پلانگذاري اوپراسيون ها

3-   رهنمود پلانگذاري ستردرستيز

4-   رهنمود پلانگذاري قابليت هاي دفاعي

5-   ديركتيف پلانگذاري ستراتژيك

6-   رهنمود تنظمي واداره قوت ها

7-   ديركتيف پلانگذاري، پروگرامسازي وبودجه سازي

 

تشكيلات:

اردوي ملي تحت امر وزارت دفاع ملی فعاليت مي نمايد. وزارت دفاع ملی افغانستان شامل دو بخش مي باشد:

ü      الف. وزارت دفاع:

 منظور از آن کادرهای هستند که پالیسی وزارت را طرح میکنند. درراس آن شخص وزير دفاع می باشد که یک شخص ملکی است. وزیر دفاع خود ، چهار معاون دارد:

2-   معاون اول

3-   معاونت پاليسي و اپراسيون

4-   معاونت پرسونل

5-   معاونت مالي وتخنيكي

 رياست ها:

همچنان وزارت دفاع دارای هفت ریاست است که اسامی آن ها به صورت زیر می باشد:

1- رياست مالی

2- رياست حقوق

3- رياست تفتيش

4- رياست حالات اضطراری وفوق العاده

5- رياست تکنالوژی

6- ریاست پالیسی

7- رياست پارلمانی

ü      ب. ستردرستیز:

بخش عمده ی دیگر وزارت دفاع ستردرستیز می باشد . ستردریستز خود دارایی تشکیلات زیراست:

1- معاون

2-ریاست دفتر

3- ریاست کادر وپرسونل

4- ریاست کشف و استخبارات

5- ریاست اوپراسیون

6-ریاست عقیدتی فرهنگی

7-ریاست مالی

6-ریاست مخابره

7-ریاست تفتیش

8-ریاست حقوق

ü      قوماندانی ها:

1-قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه:

تعليم وتربيه عنصر اساسي در بالابردن ظرفيت ها و حفظ احضارات محاربوي اردوي ملي به شمار مي رود. وزارت دفاع ملي براي بهبود وضع تعليمي اردو، بالابردن سطح دانش نظاميان وبا استفاده از شيوه هاي مؤثر وتجارب اردو  هاي كشور هاي پيشرفته، به شرح ذيل پلانگذاري و سپس آن را عملي ساخته است:

الف. تعلیم وتربیه در داخل کشور:

-         تعليم وتربيه 20678 تن سرباز در چوكات 20 كندك

-         //        // 2517  تن بريد مل

-         //       // 788 تن دركورس افسران جوان

-         //        //1637 تن افسران در بخش هاي مساعي قرارگاه كندك، قومانداني تولي و بلوك، تعليم وتربيه استادان، اداره، كمپيوتر ولسان انگليسي، تركي و آلماني.(6)

ب. تعلیم وتربیه نظامی تحت نظر نیروهای خارجی :

 "هر عضو قوای ائتلاف در افغانستان مسؤولیت بخش مختلفی را در ارتباط به فراهم نمودن تعلیمات نظامی برای اردوی ملی افغانستان به عهده دارد.  تمام این تدابیر از سوی قوای ائتلاف بواسطه قوماندۀ انتقال امنیت متحد ( CSTC-A) ترتیب می گردد که متشکل از ادارۀ مرکزی قوماندۀ ملیت های مختلف نظامی در کابل میباشد.

از آغاز برج جولای 2006 تعلیمات نظامی و تربیت قوای نظامی از سوی قوماندۀ تعلیماتی اردوی ملی افغان و یک قوماندۀ دو ستاره که مستقیماً براي رئیس عمومی کارکنان گزارش میدهد،  به راه افتیده  تطبیق گردید. تمام مراکز تربیتی و مکاتب نظامی تحت ادارۀ مرکزی قوماندۀ تعلیماتی اردوی ملی افغانستان  قرار دارند.

تعلیمات فردی مهم در ابتداء از سوی مربیان و مأمورین اردوی ملی افغانستان  در مرکز تعلیمات نظامی به راه انداخته شد که در شرق پایتخت واقع است.  اردوی ملی افغانستان با وجود داشتن سطوح مختلف ( CSTC-A) و مربیان نظامی تا هنوز هم حمایت میشود. آمریکا در هردو بخش تربیت نظامی پیشرفته و ابتدایی سربازانی که تاره استخدام شده اند همکاری نموده و همچنان مکاتب مخصوص را جهت فرا گیری تمرینات نظامی فعال ساخته اند که از آنجا خورد ضابط را به کورسهای تربیتی ابتدایی سوق میدهند.

یکی از تیم های مشورتی نظامی فرانسوی سرپرستی تربیه افسران و گروه نظامی پیاده را به عهده گرفته که بنام تشکیلات تربیت افسران یاد میشود و همچنان بخشی از آن در مرکز آموزشی تعلیمات نظامی کابل موقعیت دارد. بخش تعلیمات عملیاتی ( OTB) در کورسهای گروهی و قوماندۀ مجموعي معمولاً متشکل از ملیشا و مجاهدین اسبق بوده که از تجارب مختلف نظامی برخوردار اند .  برتانیا استخدام و تربیه گروه پیاده را در مکتب افسران داوطلب ( OCS) براه انداخته است .   با وجودیکه  ( OCS) تحت کنترول و اداره ( OTB) قرار دارد ولی بطور جداگانه فعالیت مینماید. داوطلبان  ( OCS) جوانانی اند که از تجربه نظامی اندکی برخوردار بوده و یا هیچ تجربه اي در مورد ندارند .

نیروی نظامی برتانیا تعلیمات اولیه و پیشرفته خورد ضابط را در یک تشکیلات آموزشی نیز به شکل جداگانه به عهده گرفته است.

اردوی کانادا از بخش تمرینات آموزش مجموعی و تعلیمات اولیه نظامی نظارت نموده عساکر آموزنده ، خورد ضابطان  و صاحب منصبان را جهت فراگیری تعلیمات و تمرینات نظامی گردهم آورده و آنها را در بخش های مختلف جنگی آمادۀ عملیات ساحوی میسازد.

سربازان اردوی ملی و گروههای نظامی منطقوی با تیم های آموزشی قوای ائتلاف یکجا شده و از رهبری و مشوره های قوای ائتلاف در قسمت استخبارات ، مکالمات تیلیفونی ، تکتیک های لوژستکی و نظامی سپاه پیاده مستفید میگردند.

فعلاً تعلیمات رسمی  ابتدايي و پیشرفته در دو مکتب که شامل مرکز تعلمیات اردوی ملی افغانستان است صورت میگیرد و هردو مکتب در کابل موقعیت دارند.  اکادمی ملی نظامی افغانستان که نزدیک میدان هوایی کابل واقع شده یک پوهنتون چهار ساله است که بعد از سپری شدن این دوره دوم برید من را با آشنایی کامل در فعالیتهای مختلف نظامی فارغ مینماید. اولین صنف نظامی این اکادمی در بهار سال 2006 داخل سال دوم تعلیمی اش گردید. نظارت و رهنمایی این اکادمی را مربیان نظامی آمریکایی و ترکی یکجا به عهده گرفته اند.

کشور فرانسته ( CGSC) را در اوایل سال 2004 تأسیس کردند که این مکتب تحت نظر مربیان نظامی فرانسوی فعالیت مینماید و نیزدر نظر است تا در آیندۀ نزدیک پوهنتون دفاعی ملی (NDU) نیز در شمال غرب کابل تأسیس گردد . بلاخره تمام تعلیمات جهت عملیات های نظامی که در NMAA ) ) و  ( CGSC ) صورت می گیرد به  ( NDU) انتقال یافته و در آنجا عملی خواهد شد."(7)

ج. تعليم وتربيه در خارج از كشور:

وزارت دفاع ملي درچوكات بالابردن ظرفيت ها وتوانايي هاي اردوي ملي در سال 1387  تعداد  37تن را  به ايالات متحده امريكا، 4تن به انگليستان، 11 تن را به فرانسه، 87 تن را به تركيه، 40 تن را به چين، 31تن را به آلمان، 50 تن را به ايتاليا،27 تن را به تاجكستان،2 تن را به سويس، 67 تن را به هندوستان، 10 تن را به روسيه، 3 تن را به نيپال، 21 تن را به هسپانيا، 3 تن را به پاكستان و 6 تن را به پولند (كه مجموعا 935 نفر مي رسد ) اعزام نموده است.(8)

د . تعليم وتربيه مسلكي :

تعليم وتربيه مسلكي از مهم ترين بخش اردو مي باشد كه در آن به آموزش نظاميان در بخش هاي مختلف به صورت عملي ونظري پرداخته مي شود. پرسونل تحت تعليم وتربيه: 3291 نفر می باشد.

منابع تعليم وتربيه:

 مقصود از  منابع، عناصر حمايوي تعليم وتربيه است كه از جانب قطعه وجزو تام به منظور آموزش وتعليم اردو مورد استفاده واقع مي شود مثل  قواي بشري، منابع فزيكي، ضروريات بودجوي و امكانات زماني.

منشأمعلومات منابع تعليم وتربيه:

1-   بودجه اوپراتيفي قوماندانيت ها كه به اين منظور معين گرديده است.

2-   تخصيص دادن ومشخص ساختن مواد سوخت مورد ضرورت براي پيشبرد تعليم وتربيه

3-   پلان هاي تعليم وتربيه

4-   موجوديت ساحات تعليمي

5-   اسناد انسجام امور مربوط به قوت ها

6-   اجازه نامه مصرف مهمات غرض پيشبرد تعليم وتربيه

7-   موجوديت وسايل سيستم حمايه تعليم وتربيه

8-   رهنمود هاي معين ومشخص براي پيشبرد تعليم وتربيه(9)

ه. حربي شونحي مركز مهم تعليم وتربيه:

حربي شونحي يكي از مهم ترين مراكز تعليم وتربيه مي باشد كه تاكنون  بیش ازهزار نظامي جوان را فارغ داده است. اين مركز درسال اول سلطنت محمد ظاهر شاه (15 ثور 1312 ه. ش)به نام مكتب شير بچه ها تأسيس گرديد. شاگردان زيادي از كابل و ولايت در آن درس مي خواندند. بعد ها به بخش هاي احضاريه، رشیديه و اعداديه توسعه يافت.

مكتب احضاريه در سال 1312 ه. ش در حرم سراي امير عبدالرحمن خان در قسمت جنوب شرق باغ بابرايجاد گرديد وبعد از آن جا به مهتاب قلعه نقل مكان نمود.

مكتب رشيديه در سال 1316 ه.ش ابتدا در تعمير شفاخانه نمبريك قواي مركز كابل سپس در مهتاب قلعه انتقال يافت و هرسه مكتب (اعداديه، احضاريه ورشيديه) با هم يكجا شده در منطقه پل سوخته فعلي به نام ليسه عسكري به فعاليت خود ادامه دادند. در سال 1319 ه. ش اولين دور دانش آموزان اين ليسه به سويه بكلوريا فراغت يافته به مكتب حربيه واقع در بالاحصار كابل جهت فراگيري دروس مسلكي شامل گرديدند. فارغين اولين دور ليسه عسكري به 14 تن مي رسيد كه از آن زمان تاكنون(1387 )   23206  دانش آموز را در 70 دور فارغ داده است.(10)

 

2-قوماندانی اکادمی ملی نظامی:

اكادمي ملي نظامي به عنوان يك موسسه عالي آكادميك نظامي در 11 سنبله 1383 ه.ش برابر با سپتمبر 2004 ميلادي باهمكاري ايالات متحد به تيپ آكادمي ملي نظامي وسيت پاينت ايالات متحده تأسيس گرديد و در 22 مارچ 2005 م. رسماً به فعاليت خود اغاز نمود. در سال اول (1384 ) تعداد 352 نفر ودر سال 1387(دور چهارم) تعداد 313 نفر و در سال 1388 به تعداد 331 نفر شامل اكادمي ملي نظامي گرديدند.  تاكنون پنج دور را گذرانده و مجموعاً 1389 نفر محصل شامل آكادمي ملي نظامي شده اند . مدت تحصيل در آكادمي ملي نظامي چهار سال مي باشد ومحصلين به رتبه دوم بريدمن فارغ مي گردند. 

آكادمي ملي نظامي در حقيقت جايگزين حربي پوهنتون مي باشد.

اولين قوماندان آكادمي ملي نظامي تورنجنرال محمد شريف يفتلي مي باشد.

اين اكادمي ملي نظامي داراي 12 ديپارتمنت مي باشد مانند: ديپارتمنت ساينس، كمپيوتر، نظامي، ورزش، رياضيات، لسان ها(انگليسي، جرمني، فرانسوي، تركي)، علوم اجتماعي، تاريخ، اداره ورهبري، انجنيري، حقوق وديپارتمنت عقيدتي وفرهنگي.

تعداد افسراني كه مشغول تدريس مي باشند 276 نفر است. (11)

 

3-قوماندانی عمومی جلب و جذب:

درسال 1387 ه.ش جلب و جذب به صورت داوطلب از طریق 35 مرکزجلب وجذب و 7 مرکز تجمع انجام یافته است. این مراکز در این سال توانستند تعداد 67179 تن از جوانان واجد  شرایط راجلب وجذب نمایند که از این جمع، تعداد 31011 تن را در چوکات 24 کندک اردوی ملی و تعداد 35216 تن دیگر را در چوکات پولیس ملی و پولیس عدلی جابه جا گردیدند. 952 تن دیگر به نیروهای حفظ تأسیسات سوق واعزام گردیده اند.

درسال 1387اردوی ملی تعداد 334 تن بریدمل وسرباز شهید، 4375 تن مرخصین و 3026 تن ضایعات تعلیمی داشته است.

همچنان در نظر است تا درسال 1388 ه. ش (سال جاری) تعداد 27900 سرباز جدید در اردوی ملی جلب وجذب گردد وفارغین صنوف نهم و دوازدهم را به حربی شونحی، آکادمی ملی نظامی و کورس های قصیر المدت افسری وبریدملی، مطابق پلان قوماندانی تعلیم وتربیه جلب وجذب نماید.(12)

 

4-قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل (k.m.t.c  ):

اين مركز در 2 مي 2004 م مطابق 12 ثور 1381 ه.ش در مقر حربي پوهنتون سابق به فعاليت آغاز نمود. تعليم وتربيه در اين مركز به صورت عملي ونظري با استفاده از درسخانه ها و پوليگونهاي مجهز به پيش برده مي شود. در اين مركز بعلاوه تعليم وتربيه سربازان، كورس هاي ديگري نيز تدريس مي گردد از قبيل: كورس زبان انگليسي(11 دوره- 326 فارغ، كورس كمپيوتر(19د- 1331 ف، كورس فرماندهان كندك(8د- 91 ف،كورس فرماندهان تولي(8د-353 ف، كورس تعليمات فرماندهان بلوك وقرارگاه(51د-2914ف) ، كورس افسران جوان(11د-1017ف) ، كورس تيم ليدران(40د-4620ف)، كورس دلگي مشران79د-8431ف) ، كورس بلوك مشران(44 د-1523ف)، كورس بلند رتبه بريدملان(30د-510ف) و كورس جمع نظام(30د-510ف).(13)

 

ü      قول اردوها:

1-قول اردوی هوایی:

 ضعيف ترين بخش اردو نيروي هوايی است.  قوای هوایی دارای 24 فروند Hind MI، 11فروند هلیکوپتر MI و 32 طياره باربری IN است. ( به گفته ی یکی از مقامات اردو، تعداد 45 بال طياره ی  ترانسپورتي بال ثابت وهليكوپتر درسطح قول اردوي هوايي موجود مي باشد.) اکثر هليكوپتر ها و طياره هاي باربری که بالهای شان ترمیم شده  غير قابل استفاده مي باشند. به طور كلي درمرحله اول تعداد طيارات بال ثابت ترانسپورتي، كشفي و بمبارد وهليكوپتر جمعا 80 فروند بوده ودرمرحله دوم تعداد اين طيارات به 128 فروند خواهد رسيد.

 سن یک پیلوت در حدود 45 سال مي باشد كه از لحاظ مسلكي يك نقص جدی به حساب مي آيد.

2-قول اردوی 201سیلاب

3-قول اردوی203تندر

4-قول اردوی205اتل

5-قول اردوی207ظفر

6-قول اردوی 209شاهین

 

ü      لواهای جداگانه:

1-لوای کوماندو(تکاور)

2-لوای حمایه

لوا های ذکر شده مربوط به هیچ کدام از قول اردوها نمی باشند.

 

ü      قوماندانی های زون:

1-قومدانی زون شمال

2-قوماندانی زون جنوب

3-قوماندانی زون شرق

4-قوماندانی زون غرب

این قوماندانی ها تازه تشکیل میباشند و در راستای انسجام قوماندانی های مربوطه فعالیت مینمایند.

 

ü      فرقه:

1-فرقه مرکزی کابل.

این فرقه که در سال1388تاسیس گردید، در شهر کابل فعالیت دارد و مربوط به هیچ قول اردو نمی باشد.

 

ü      کندک:

1-کندک مبارزه با مواد مخدر.

این کندک درسال1387تاسیس گردیده و وظیفه ی  مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چارت تشکیلاتی اردوی ملی افغانستان

 

تجهيزات اردو:

اردوی ملی افغانستان مجهز به سلاح ها ووسایط ناتو می باشد.  از سال 2001 بدینسو ایا لات متحده آمریکا جهت مهیا نمودن تجهیزات جنگی و مصارف نظامی، 2 بلیون دالر آمریکایی را در افغانستان به مصرف رسانده اند.

کمک مجموعی دیگری به مبلغ 2 بلیون دالر  آمريكايي جهت تدارکات نظامی در سال 2006 اعلام و در سال 2007 تطبيق گردیدکه شامل HUMVEES ، هزاران تفنگ M 16 ، زیرپوش های ضد مرمی ونیز شامل اخراجات تعمیر مرکز قومانده نظامی محلی خواهد بود .

اردوی ملی افغانستان هنوز هم به  سلاحهای کوچک ، تانکها ، عراده جات و توپخانه ی باقي مانده از رژيم مورد حمايت روسيه متكي مي باشد.  با آنهم کشور های دیگر بخاطر تقويه اردوي ملي تجهيزات ذيل را براي افغانستان مي فرستند:

بلغاریا: هاون ، مهمات ، دوربین

کاناد:ا سلاحهای کوچک ، مهمات و تجهیزات جنگی

جمهوری چک : هلی کاپتر

فنلند: جنراتور و تیلیفون های ساحوی

جرمنی: کمپل ، البسه و تجهیزات جنگی 

 یونان: تانکها و مهمات

 هنگری: سلاحهای کوچک و مهمات

لاتویا: سلاحهای کوچک، خمپاره و مهمات

لتوانیا: مهمات جنگی

 مونتی نگرو: سلاحهای کوچک و مهمات

 پولند: اجزای یونیفارم ، مهمات و سیستم ذخیره اسلحه

 رومانیا: آشپزخانه های سیار ، یونیفارم

 سلوانیا: سلاحهای کوچک ، خمپاره و مهمات

 سویتزرلند: واگن های اطفائیه ، تعلیمات نظامی

 ترکیه: راکت انداز،مهمات،فابریکه خیاطی نظامی و اکادمی لوازم نظامی.(14)

      

سلاح هایی كه در دسترس اردوي ملي قراردارند عبارتند از :

-         عراده جات: فورد رینجر نايسن فرنتیئر ، تویو تا ،پک اپ ، و موتر سایکل های یماها . عراده جاتي که از زمان روسها باقی مانده اند بنام یو ای زی 469 یاد می شوند.

- اسلحه:

تفنگچه گلوک : آستریلیا -آمریکا Smith and Weason Sigma

تفنگ ایم 9 :  ایتالیا

تفنگ حمله آور ای کی -47 : روسیه

تفنگ حمله آور ای ایم دی 65 :  هنگری

سیستم راکت انداز

تجهيزات مذكور از سوي كشور هاي  آمريكا، روسيه و چين پرداخته شده است. (15)

 

پيمان ها:

وزارت دفاع توافقاتي را با كشور هاي امريكا، انگلستان، سازمان اتلانتيك شمالي ناتو و اتحاديه اروپا به امضا رسانده است .

وزارت دفاع ملي به خاطر انكشاف وتسريع اردوي ملي درعرصه هاي مختلف بعلاوه 65 پروتكول وتفاهمنامه هاي قبلي ، به تعداد 10 پروتكول وتفاهمنامه ديگر در سال 1387 با كشور هاي پولند، هسپانيا، امريكا، تركيه، فرانسه، آلمان، قومانداني ايساف ناتو، قومانداني عمومي قواي ايتلاف درعرصه مختلف به امضا رسانده است. 5 پروتكول ديگر را در موارد مربوط به حمايت اردوي ملي، وضع حقوقي نيروهای هوايي، تقويه سيستم قضايي در اردوي ملي، با اتحاديه اروپا وكشور هاي امريكا، پولند، تركيه وناروي انعقاد كرده است.

 

مشکلات و موانع:

 

با وجود اين كه تعداد پرسونل اردوي ملي افزايش يافته وكمك هاي بسياري از سوي مجامع بين المللي به افغانستان دراين ارتباط صورت گرفته اما با آن هم مشكلات زيادي فراروي اردوي ملي افغانستان وجود دارد از جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد:

 1-ترک خدمت: يكي از مشكلات اردوي ملي ترك خدمت سربازي مي باشد. تعداد زيادي كه هنوز امار شان مشخص نیست  ترك وظيفه كرده و فرار نموده اند. دليل اين امر برخورد هاي تبعيض آميز قومي، فشار هاي افسران و... خوانده شده است. ترك خدمت مورال جنگي ساير سربازان را نيز ضعيف ساخته است.

 2- رهبری ضعیف: بسياري از قوماندانان اردوي ملي از فرماندهان سابق مجاهدين مي باشند. اين فرماندهان كه از نظام عسكري چندان خبري ندارند. این امر باعث مي گردد تا اردوي ملي قوت لازم را نداشته باشد و با تكنيك ووسايل رزمي جديد نتواند در مقابل دشمن بيستد.

3-تبعيضات قومی :تبعيضات قومي در صفوف اردوي ملي نيز رخنه كرده وسبب گرديده است كه سربازان با انگيزه هاي ملي به ميدان رزم نشتابند. تبعيض هاي قومي ازگذشته هاي دور در جامعه باقي ماند ه است.

 4 -میزان معاشات و فساد اداری : ميزان معاشات در اردوي ملي بسيار پايين مي باشد. به همين سبب كمتر عسكري داوطلب به صفوف اردوي ملي مي پيوند ند ويا با رغبت تمام به جانبازي مي پردازند.

معاش هر سرباز ماهانه 80 دالر امريكايي مي باشد. اين مبلغ هرگز كفاف يك فامل را نمي كند. فساد اداري در اردوي ملي نيز يك امر رايج مي باشد. حتا مقام ها وپست ها در مقابل پول خريد وفروش مي گردد.

 5-تعلیمات ضعیف :تعليمات ضعيف اغلب باعث گرديده است كه اردوي ملي افغانستان نتواند به اجراي درست ومستقل عمليات هاي نظامي بپردازد.

 

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت ها:

 

1)نوت درس ارتش وسياست، استاد باقري

2) همان

3) همان

4) همان

5)گزارش اجراآت سال 1387 وزارت دفاع ملي ، معاونيت ستراتيژي و پاليسي، چاپ اول، چاپ مطبعه اردوي ملي، حمل 13888 ، ص16

6) گزارش اجراآت سال 1387 وزارت دفاع ملي ، ص18

7) سايت محل تبادله نظر برای مطالعۀ ساحات و مرکز اطلاعات

8) ماهنامه اردو، سال 88 ، شماره مسلسل 922  ، ثور 1388 ، منابع تعليم وتربيه، دگروال محمد همايون امر خيل، ص 19

9) همان

10)  همان ،تاريخچه مختصر حربي شونحي آكادمي ملي نظامي ومركز تعليمي نظامي كابل،ص 22

11) همان ،تاريخچه آكادمي ملي نظامي ، ص 25

12) گزارش اجراآت سال 1387 وزارت دفاع ملي ، ص16

13) ماهنامه اردو، تاريخچه مختصر مركز تعليمي نظامي كابل، ص 26

14) سايت محل تبادله نظر برای مطالعۀ ساحات و مرکز اطلاعات

15)  \FASIC - Forum for Area Studies and Information Cente13r.htm

16) مصاحبه ها با  مقامات

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۸ساعت 10:26  توسط جعفری  |